Last Update

พ่อเมืองสงขลา นำพี่น้องไทยพุทธ-มุสลิมในพื้นที่อำเภอนาทวี ต้อนรับ แม่ทัพภาคที่ 4 ร่วมกิจกรรม “พลิกนาร้าง เป็นนารักษ์ ปีที่3” อนุรักษ์

16 ตุลาคม 2020

วันนี้ 16 ตุลาคม 2563 เวลา 09.30 น. ที่ศูนย์การเรียนรู้ […]

Read More

รอง แม่ทัพภาคที่ 4 พบปะแลกเปลี่ยนความคิดเห็นของกำลังพล บก.ทภ.4 และร้อย.บก.ทภ.4 มุ่งสร้างความเข้าใจ พัฒนาคุณภาพชีวิตของกำลังพลต่อไป

15 ตุลาคม 2020

วันที่ 15 ตุลาคม 2563 เวลา 09.30 น. ที่ สโมสรวีรไทย ภาย […]

Read More